Heidispensionat
. . . Willkommen . . . Välkommen . . . Welcome . . .
Information
UNDENÄS KYRKA 
På platsen har funnits en kyrka, kanske redan på 1100-talet. Då den gamla träkyrkan brunnit ner genom anlagd eld 1890 beslöt man att bygga en ny kyrka. Det blev en gotisk kyrka av nordisk typ, som invigdes 22 april 1894. Socknen var då fortfarande stor med många invånare. Kyrkan fick därför ursprungligen 1000 sittplatser och var därmed Skara stifts största landsortskyrka. Kyrkan har något av katedral över sig med rader av granitkolonner mellan skeppen, med gotiska valvbågar och höga fönster. Den kallas därför ibland ’Tivedens domkyrka’. Så småningom blev befolkningsutvecklingen en annan och kyrkobyggnaden har genom restaureringar 1938 och 1985 anpassats för den verksamhet och de behov som finns idag. Strax nordväst om kyrkan på kyrkogården finns en häck och ett altare, som visar var den gamla kyrka låg. Bredvid altaret är Erik XIV:s dotter Constantia och hennes man Carl Frankelin begravda. På norra läktaren finns ett litet kyrkomuseum. Här visas bl a föremål från utgrävningen av den gamla kyrkplatsen 1948, t ex en månstenspärla som kan ha tillhört Constantia. Här finns också den äldsta bevarade gravstenen över Måns Joenson i Svanvik, som avled 1598.


SÄTRA BRUK       
Sätra bruk, eller som det från början kallades Fredriksfors bruk, fick sina privilegier redan 1739. Då fick Jöns Koch lov att anlägga en stångjärnshammare med två härdar. År 1895 tillverkades det sista stångjärnet. Under ett halvsekel därefter förekom tillverkning av gran- och aspmassa i två träsliperier. Sågrörelse bedrevs till 1986. Från bruket gick tidigare en industribana ned till ångbåtsbryggan vid sjön Viken. Herrgården är förmodligen uppförd omkring 1795. Tidigare omgavs den av två flyglar. Idag har Sätra bruk tre verksamhetsområden, skogsbruk, konferensverksamhet samt produktion av vattenkraft. I byn finns också vandrarhem. Ett system av markerade stigar utgår från Sätra till sevärdheter i grannskapet.Vid stranden av Edsån finns vindskydd och eldstäder. Framför herrgårdsbyggnaden kan man se planterade pelaraspar, som har sitt ursprung i trakten. Mindre bestånd av bok finns också i grannskapet.


GÖTA KANAL         
Göta kanal är vårt lands största byggnadsverk. Den går mellan Sjötorp vid Vänern och Mem vid Östersjön. Kanalen är sammanlagt 190 km, varav 87 km är grävd kanal. I Undenäsbygden går den genom sjöarna Viken och Bottensjön till Vättern. Sjön Viken är kanalens högsta del (92 m över havsytan). Göta kanals västgötadel byggdes under åren 1810-1822. I oktober 1813 invigdes i Forsvik kanalens första sluss. Den döptes till Carl XIII:s sluss efter kungen. Den har den största nivåskillnaden av alla slussar utmed Göta kanal - 3,30 m. Över slussen går en dubbelklaffbro av gjutjärn (vindbrygga) av samma ålder som slussen. Den är sannolikt Sveriges äldsta öppningsbara järnbro. I Vikens östra del finns den s k Kiddö-muren, byggd för att man vid brist på vind skulle kunna gå på den och dra segelfartygen längs kanalen. I samma syfte finns dragvägar utmed stora delar av den grävda eller sprängda kanalen, t ex vid Forsvik.


TIVEDENS NATIONALPARK                
Nationalparken invigdes 1983. Den omfattar 1.353 hektar och utgörs av ett bergigt och skogigt vildmarksområde vid och öster om sjön Stora Trehörningen. Landskapet har storslagna landformer, som karaktäriseras av en mängd sprickdalar och flyttblock. Här och var tornar väldiga anhopningar av stora block upp sig. Bergsryggarna har till stor del kalt berg med glesa, gamla tallskogar. Bergsryggarna har ofta höga och branta sidor. I dalbottnarna dominerar tallmossar och småsjöar.
I vissa delar kan skogen betraktas som orörd urskog, t ex i områden vid Stenkälla, Trollkyrka och Tärnekullen. Här finns träd, som är upp till 300 år gamla. Dessa gamla träd bär ofta tecken efter skogsbränder, bl a efter den omfattande skogsbrand, som drog fram över området 1835. Skogen lämnas idag orörd i hela nationalparken.
från: www.undenas.se
Start

Lägenheter

Priser

Kontakt

Information

Upplevelser
boka nu sommar semester...

Tel/Fax: +46 (0)505-200 85

E-mail: info@heidispensionat.se
Väder Undenäs
© mittvaeder.se
...Här kan du boka...